Inspirationsdag om undervisningsvideoer

Bibliotek & Uddannelse

Bibliotekarforbundets faggruppe for uddannelsesbibliotekarer

Inspirationsdag om undervisningsvideoer

Oplægsholdere

Marlene Ahlgreen Jensen

Storyboard fortælleteknik

Peder Møgelvang Pedersen

Screencast

Referat

Inspirationsdag referat

Uddannelsesbibliotekaren