Generalforsamling 2015

Bibliotek & Uddannelse

Bibliotekarforbundets faggruppe for uddannelsesbibliotekarer

Generalforsamling 2015

Referat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faggruppen Bibliotek & Uddannelse indkalder til generalforsamling

Mandag d. 16. marts 2015 kl. 14.00 - 15.30 på Vejle Bibliotek

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til vedtægtsændringer skal være faggruppen i hænde senest d. 20. december 2014.

Dokumenter til download (PDF)

Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til mha@eaaa.dk senest d. 05. februar 2015.

Beretning for 2013 – 2014 offentliggøres på faggruppens hjemmeside d. 24. februar 2015.

Tilmelding

Af hensyn til bestilling af frokost m.m. beder vi om tilmelding senest 6. marts 2015 via BF-kalenderen

Uddannelsesbibliotekaren