Indmeldelse

Bibliotek & Uddannelse

Bibliotekarforbundets faggruppe for uddannelsesbibliotekarer

Indmeldelse i Bibliotek & Uddannelse

Kontigent for medlemskab af  Faggruppen Bibliotek & Uddannelse er 180 kr. årligt.

Kontingentet opkræves af Bibliotekarforbundet med 45 kr. pr. kvartal.

Send en mail til:

Anne-Marie Fiala Carlsen

UC Lillebælt

E-mail: afca@ucl.dk


Du skal oplyse følgende ved indmeldelse:

Medlemsnummer i Bibliotekarforbundet

Navn

Arbejdssted

Adresse (arbejdssted)

E-mail

Uddannelsesbibliotekaren